Extractie

Wat wilt u uit uw grondstof halen?

D&S Process Solutions ontwerpt en realiseert extractie installaties voor de voedingsmiddelenindustrie. De volgende extractie technieken worden door ons toegepast:

Liquid Liquid Extraction (LLE)
Bij deze vloeistof-vloeistofextractie worden twee niet of slecht mengbare vloeistoffen door elkaar geschud.

Solid Liquid Extraction (SLE)
Hierbij is sprake van vaste stof-vloeistofextractie waarbij een vaste stof wordt gemengd met een vloeistof.

Solid Gas Extraction (SGE)
Vluchtige stoffen die in kleine concentraties in een gasfase aanwezig zijn, worden geïsoleerd bij deze vaste stof-gasextractie.

Liquid Gas Extraction (LGE)
Deze gas-vloeistofextractie wordt dikwijls gebruikt als zuiveringsmethode van gassen.

Extractie

Wilt u aanvullende informatie?

Contact