CIP set

CIP systeem

Een CIP set komt nooit alleen!

 

Niet alleen tijdens uw productieproces vervuilt de procesinstallatie, maar ook tijdens stilstand. De volgende vormen van verontreiniging kunnen optreden:

  • Product resten: het product zelf en/of delen ervan (eiwitten, zetmeel en vetten)
  • Opbouw van mineralen: kalkafzetting
  • Microbiologische vervuiling: door aanwezigheid van organische stoffen vindt er een continue groei van micro-organismen plaats
  • Contaminatie: verschillende producten die met de installatie worden gemaakt, mogen niet met elkaar in aanraking komen
  • Het is dus van groot belang dat de installatie volledig gereinigd wordt, maar ook dat het product nooit in contact kan komen met het reinigingsmiddel. Zaken als EHEDG-richtlijnen, sanitair ontwerp en lekveiligheid spelen een grote rol.

 

Wilt u een gedegen CIP advies of aanvullende informatie over onze CIP oplossingen?

Contact